Alfík Baby Foursome

Základní údaje
Zahájení: 28.09.2022 v 14:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Alfrédov
Podmínky turnaje
Hra na devět jamek na rány, podle platných Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště Alfrédov. Hraje se na jamkách č.1 až č.9. Dvojice soutěží spolu jako partneři (strana), přičemž se střídají v ranách při hraní jednoho míče. Dvojici může tvořit dítě od 6-ti do 14-ti let a dospělá osoba (nebo dítě starší 15-ti let). -Kategorie dvojic: Děti 6 až 10 let + dospělá osoba, Děti 11 až 14 let + dospělá osoba -Odpaliště: Děti 6 až 11 let a ženy hrají z červených odpališť, Děti 12 až 14 let a muži hrají ze žlutých odpališť -Hrací systém: Dospělá osoba bude začínat hru z odpaliště na lichých jamkách (č.1; 3 atd.), zatímco dítě bude začínat hru z odpaliště na sudých jamkách (č.2; 4 atd). Po zahrání první rány z odpaliště dané jamky se partneři musí po zbytek hry jamky po ranách střídat. Když je rána zahrána v nesprávném pořadí t.j. v rozporu s tímto pravidlem, musí další ránu strany hrát ten samý partner, který hrál tuto ránu. Trest za zahrání rány v nesprávném pořadí v rozporu s pravidlem jsou dvě trestné rány. Jestliže se strana rozhodne hrát provizorní míč, musí ho hrát ten partner, na kterém je řada, aby za stranu hrál příští ránu. Žádné trestné rány, které strana obdrží, nemají vliv na střídání partnerů ve hře (příklad: hráč zahraje do trestné oblasti, druhý hráč spustí míč podle pravidel a pokračuje, ale s připočtením jedné trestné rány) Dvojice do score karty zapisuje všechny údery (včetně trestných), které na dané jamce zahrála. V případě, že hráči zahrají na jamce již 12. úder, aniž by se dokázali dostat míček do jamky, nemusí jamku dohrát. Do score karty zapíší 12.
Další informace
Popis: Turnaj Alfík Baby Foursome je turnaj pro děti a rodiče v Golf and Wellness Resort Alfrédov. Hraje se systém „Foursome dvojic“, kdy jde hlavně o zábavu. Turnaj je určený především členům klubu a jejich dětem, ale i dalším hráčům, členům ČGF.
Přihlášení: Dvojice se mohou přihlásit pouze v recepci (725404996) Golf and Wellness Resort Alfrédov nejpozději den před konáním turnaje (tj. 27/09/2022) a to do 16:00 hodin. Turnaje se mohou účastnit děti jak s HCP tak bez HCP.
Způsob startu: Postupný start z jamky č. 1 ve 14 hodin Změna je možná podle aktuálních podmínek a počtu přihlášených hráčů. Startovní listina bude zveřejněna do 18-ti hodin 27/09/2022
Vítězství: Brutto: Nejnižší počet ran dvojice dosažený na hřišti
Ceny: Pohár pro vítěznou dvojici v každé kategorii Ceny pro prvních tři dvojice v každé kategorii
Úhrada nákladů: Pouze v hotovosti.
Stravování: Občerstvení pro hráče po turnaji
Poplatky: Startovné pro dvojici 400,- Kč; green fee pro nečleny - dospělý 500,-; dítě 300,-
Kategorie turnaje

Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
RED+9,054,00100F
YELLOW+9,054,012100M
RED+9,054,0011M

1.5.8277.22005, 30.08.2022 12:13 , počet registrovaných uživatelů : 61756