REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Základní údaje
Zahájení: 10.06.2023 v 6:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Praha - Motol
Podmínky turnaje
 • Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF (Hard Card) a Místních pravidel hřišť a Všeobecných propozic RTM B.
 • Hráči a hráčky splňující příslušný věk a HCP. Pouze hráč ročníku narození 2011 a mladší smí použít nosiče (caddie), bez ohledu na kategorii, ve které startuje. Podrobnosti viz Hard Card ČGF, bod 8 a Pravidla golfu, Pravidlo 10.3, str. 95–97.
 • Hraje se na rány brutto (kromě kategorie D - Stableford).
 • Všechny další informace jsou v příloze - VŠEOBECNÉ PROPOZICE.
 • Pokud se hráč na turnaj přihlásí a svou případnou neúčast neomluví (neodhlásí se na serveru ČGF nebo u hlavního rozhodčího a to přednostně e-mailem, ve výjimečných případech telefonicky) znamená to, že mu může být odepřena účast v následujících 3 turnajích RTM B 2023.
 • Do soutěže bude přijato maximálně 96 hráčů (podle HCP) rozdělených mezi jednotlivé kategorie podle poměru přihlášených. V případě naplněné kapacity turnaje mají přednostní právo startu hráči umístění výše na celosezónním žebříčku. Hráči kteří nejsou bodováni v celosezónních žebříčcích (hráči ve věku 19–21 let) budou automaticky zařazeni na poslední místa seznamu náhradníků.
 • Startovní listina bude publikována nejpozději den před startem turnaje do 13.00 hodin. HRÁČI JSOU POVINNI SI ZKONTROLOVAT ZDA-LI BYLI DO SOUTĚŽE PŘIJATI
 • UPOZORNĚNÍ: v RTM B bude důsledné uplatňován bod 11 Hard Card ČGF o doprovodu v soutěžích mládeže: V mládežnických soutěžích ČGF je hráči během stanoveného kola zakázán jakýkoli verbální či jiný kontakt s osobami, které ho doprovázejí, vyjma případů nouze. Hráčův doprovod musí po celou dobu trvání stanoveného kola od hráče udržovat dostatečný odstup.
 • Kategorie E, F NEMAJÍ v tomto termínu vypsaný samostatný turnaj na 9 jamek
 • UPOZORNĚNÍ: Soutěžní výbor RTM B rozhodl, že ve všech kategoriích přijímá Pravidlo 21.2 Maximální skóre, které činí na jedné jamce 11 ran (viz Pravidla Golfu str.190–192).
 • Další informace
  Popis: -
  Přihlášení: Přihlášení výhradně přes www.cgf.cz nebo ve výjimečných případech e-mailem přes ředitele soutěže. Odhlášení jsou hráči povinni provést opět přes www.cgf.cz , výjimečně pak, především z vážných zdravotních důvodů, nejpozději 2 hodiny před svým startem dle publikované startovní listiny v recepci pořádajícího resortu či klubu nebo u hlavního rozhodčího.
  Způsob startu: Postupný z jamky č.1 od 8:00 hodin Vyhlášení výsledků bezprostředně po dohrání každé kategorie.
  Vítězství: Kategorie A-C: nejnižší počet ran; Kategorie D: nejvyšší počet Stablefordových bodů; V případě rovnosti na 1. místě se postupuje dle příslušných bodů Hracího řádu ČGF 2.2.4.3 a 2.2.4.4.
 • Rozehrávka o vítězství (1.místo kategorie ABC) se hraje systémem "náhlá smrt"
 • Ceny: viz všeobecné propozice v příloze
  Úhrada nákladů: -
  Stravování: Občerstvení je plně v gesci hráčů a jejich rodičů.
  Poplatky: 400,- Kč startovné v kategoriích A,B,C,D; proti vkladu je hráči poskytnuta i hra na 1x 18 jamek.
  Kategorie turnaje

  Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
  A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0Na rányNeAno
  B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0Na rányNeAno
  D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45StablefordAnoAno
  C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0Na rányNeAno
  Odpaliště

  1. kolo
  OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
  YELLOW+9,045,01321M
  RED+9,045,0612M
  RED+9,045,0621F

  1.5.8923.5575, 06.06.2024 3:05 , počet registrovaných uživatelů : 66655